Onze missie

Bazzz stimuleert de emancipatie en de participatie aan de samenleving van jongeren met
een buitenlandse herkomst door werk te maken van een positieve identiteitsontwikkeling.
Bazzz organiseert en ondersteunt gelegenheden tot dialoog tussen leefwerelden en koestert
progressieve ambities voor onze samenleving.

 

We vertrekken daarbij vanuit de
jeugdhuismethodiek en geven specifieke aandacht aan de thema’s meervoudige identiteit,

culturele identiteit en gender. Verbinding en belangenbehartiging staan in deze aanpak
centraal.