Meetingpoints

De methodiek van de meetingpoints is vandaag inzetbaar in zeer gemengde groepen en uiteenlopende settings. Van eenmalige presentaties en workshops voor eerstelijnswerkers, leerkrachten of docenten tot intensieve trajecten, het kan allemaal. Wil je een gesprek aangaan met moslimjongeren of ben je op zoek naar methodieken om een dialoog te organiseren onder jongeren? In het jeugdhuis of de klas? Bazzz begeleidt je bij de organisatie, modereert de gesprekken en levert experts aan. Jouw organisatie zorgt voor de deelnemende groep jongeren die zelf de inhoud van hun meetingpoints bepalen. Interesse? Stuur een mailtje naar  info@bazzz-urban.com

Meetingpoint zijn fora waar jongeren met elkaar in gesprek gaan over identiteitsvraagstukken en maatschappelijke hangijzers. De focus ligt op jongeren met migratieroots, maar eigenlijk zijn meetingpoints voor alle jongeren interessant.

Jongeren moeten jong kunnen zijn en dat betekent plezier maken, ontdekken en grenzen verleggen. Maar jongeren willen ook meer. Ze willen hun stem laten horen en zich erkend voelen. Daar komen de meetingpoints aan tegemoet.

De meetingpoints bieden geen sluitende antwoorden. Via dialoog en kennisoverdracht worden jongeren wel gestimuleerd om vragen te stellen over wie ze zijn en waar ze naartoe willen. Jongeren die kritisch staan, maar wel durven dromen, daar gaan we voor. De nadruk ligt op het bewustmakingsproces waarbij jongeren aan het einde van de rit sterker staan in hun schoenen en beter in staat zijn om zelfstandige keuzes te maken.

Van participatie en samenleven in diversiteit tot gendergelijkheid en seksualiteit…bij Bazzz gaan we geen thema uit de weg! Meetingpoints zijn van, voor en door jongeren. De jongeren bepalen de thema’s en werken de meetingpoints ook zelf uit.

Elke laatste zondag van de maand, ben je welkom op onze meetingpoint @ Bazzz! Hou de kalender in de gaten of stuur een mailtje naar info@bazzz-urban.com voor meer info.